ชาว XO ร่วมแสดงความยินดีกับเดือนแห่งการเฉลิมฉลอง Pride Month!

June 29, 2023
ชาว XO ร่วมแสดงความยินดีกับเดือนแห่งการเฉลิมฉลอง Pride Month! มิถุนายนเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความเท่าเทียม ให้เกียรติในความแตกต่างและตัวตนของกันและกัน ที่นี่เราสนับสนุนให้ทุกคนได้เป็นตัวของตัวเอง และมีความสุขกับสิ่งที่เลือก
บทความนี้เราขอแชร์ความคิดเห็นของคุณยุ้ย ผู้บริหาร XO กัน
LGBTQ+ เพศไร้กรอบที่เป็นส่วนหนึ่งของเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร ใน XO ที่นำความหลากหลายมาสู่องค์กร ทั้งด้านความสามารถ ความสนุกสนาน ความเป็นทีมwork ทำให้ XO เป็นองค์กรที่มีสีสันน่ามาทำงานมากยิ่งขึ้นและเปิดกว้างสำหรับทุกคน สำหรับ XO เรามีความเปิดกว้างด้านนี้มาแต่ไหนแต่ไร การ Promote Pride Month ในปีนี้ เป็นการประกาศให้คนทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รู้ว่าที่นี่สนับสนุนคนทุกเพศทุกวัย ให้มีความเท่าเทียมกันในที่ทำงาน ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในด้านรายได้ และโอกาสในการเติบโต บริษัทสนับสนุนให้ทุกคนกล้าที่จะแสดงออกในความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเปิดเผย

สุดท้ายแล้วอยากขอบคุณที่เลือกทำงานที่ XO ทำให้ XO เป็นสถานที่ทำงานที่สนุก มีความคิดหลากหลาย เคารพซึ่งความเห็นที่แตกต่าง แบบมองทุกอย่างอย่างรอบด้านมากขึ้น และร่วมเป็นสีสรรค์และพลังขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมีความสุขสำหรับทุกคน
ส่วนในแง่มุมความคิดเห็นจากพนักงาน
XO สนับสนุนเรื่องความเท่าเทียมและความภาคภูมิใจในตัวตนของแต่ละคนมานานแล้ว เราเปิดกว้างในการเป็นตัวเอง ไม่ปิดกั้น ให้ความสำคัญกับทุกๆคน สนใจแค่ผลงาน เรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัว ในมุมของการทำงานเลยสามารถขับเคลื่อนได้ตาม DNA ของชาว XO ที่ว่า Work Smart, Have Fun, No drama อย่างแท้จริง
Facebook
Google+
Twitter
Pinterest

SIGN UP NOW!

For free exclusive newsletter:
recipes, opportunities, and new product announcements - plus a few surprises.

The
“iTQi Superior
Taste Award”

iTQi Superior Taste Award is the only stamp of quality in taste granted by food and
drink opinion leaders that are Michelin starred Chefs and Sommeliers.

Prime
Minister's Export
Award

PM

The PM Export Award is the highest award that the government presents to outstanding exporters.
It is the symbol of national pride and the far-reaching declaration of the successful dedication of Thai operators in developing themselves and their products and services to be competitive internationally

2012

Thai-Owned Brand

Prime Minister's Export Award : PM Award 2012

2019

Best Halal

Prime Minister's Export Award : PM Award 2019