Exotic Food Public Company Limited : บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

รับซื้อพริกสด

จำนวนมากตลอดทั้งปี

พริกใหญ่พันธุ์ซีอาน, แม่ปิง, และหยกมณี, พริกเล็กพันธุ์ Super hot

มียอดสั่งซื้อตลอดทั้งปี

สำหรับผู้ที่สนใจเสนอสินค้าและบริการ ให้แก่ บริษัทเอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

Exotic Food Public Company Limited

หากท่านสนใจ
เสนอวัตถุดิบ สินค้า หรืองานบริการให้แก่ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด เรายินดีรับข้อมูล สินค้า และ บริการของท่าน เพียงแค่ท่าน

ส่งข้่อมูลสินค้าและบริการ ผ่านทางอีเมล์ของเรา

ข้อมูลสินค้าและบริการของท่านจะถูกส่งตรงไปยัง แผนกจัดซื้อเพื่อเข้าสู่การพิจารณาต่อไป

สินค้าและบริการที่เราสรรหา

เครื่องเทศสด, แห้ง

พริกสด พันธุ์ Super Hot, ซีอาน, แม่ปิง และหยกมณี

เครื่องปรุงรส

สารเคมีที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหาร

freelance เช่น ช่างภาพ, Food Stylist, Script writer

เราจะพิจารณาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ดังนั้นกรุณาส่งรายละเอียดต่างๆที่ท่านต้องการนำเสนอ ผ่านทางอีเมล์ของเราให้ครบถ้วน แผนกจัดซื้อของเราจะติดต่อกลับหากสินค้าและบริการของท่าน ผ่านมาตรฐานและตรงตามความต้องการของบริษัท

สนใจส่งข้อมูล ติดต่อแผนกจัดซื้อ