ปันน้ำใจให้ทีมสาธารณสุข กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

May 29, 2021

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมาบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด(มหาชน)  ได้สนับสนุนอาหารเช้า  100  กล่องและชุดยูนิฟอร์ป้องกันเชื้อไวรัส Isolation  Gown&PPE  500  ชุด ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ได้ทำการฉีดวัคซีนต้านเชื้อไวรัส โควิด-19 วัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 2 ระหว่าง วันที่ 28 พ.ค. ถึง 3 มิ.ย. 64 ณ บริเวณโปโล ฟุตบอล พาร์คและโบสถ์พระมหาไถ่ซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ อยู่ภายใต้มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีประชาชนมารับบริการฉีดวัคซีน จำนวนทั้งสิ้น 688 ราย ซึ่งให้บริการฉีดวัคซีนกับผู้ที่มีใบนัดเท่านั้น

นอกจากนี้ทาง บริษัท เอ็กโซติค  ฟู้ด  จำกัด  (มหาชน)  ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งกำลังใจผ่านการเก็บภาพ  และวิดีโอ บรรยากาศการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นความทรงจำให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทีมบุคลากรทางการแพทย์  ที่ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่และดูแลช่วยเหลือประชาชนได้เป็นอย่างดี 

วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ได้ฉีดเร็วที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และลดการแพร่ระบาดโควิด-19
#ฉีดวัคซีนกันเถอะ

Facebook
Google+
Twitter
Pinterest

SIGN UP NOW!

For free exclusive newsletter:
recipes, opportunities, and new product announcements - plus a few surprises.

The
“iTQi Superior
Taste Award”

iTQi Superior Taste Award is the only stamp of quality in taste granted by food and
drink opinion leaders that are Michelin starred Chefs and Sommeliers.

Prime
Minister's Export
Award

PM

The PM Export Award is the highest award that the government presents to outstanding exporters.
It is the symbol of national pride and the far-reaching declaration of the successful dedication of Thai operators in developing themselves and their products and services to be competitive internationally

2012

Thai-Owned Brand

Prime Minister's Export Award : PM Award 2012

2019

Best Halal

Prime Minister's Export Award : PM Award 2019