เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ คว้ารางวัล Best Companies to Work For in Asia 2023  จากเวที HR Asia

October 21, 2023
22 กันยายน 2023 คุณวาสนา จันทรัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับรางวัล Best Companies to Work For in Asia 2023 จากนิตยสาร HR Asia
ซึ่งเป็นหนึ่งในนิตยสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเอเชีย โดยรางวัลนี้ถือว่าเป็นรางวัลใหญ่ที่สะท้อนถึงความสำเร็จในด้านการพัฒนาบุคลากรได้เป็นอย่างดี เพราะมีหลักเกณฑ์การตัดสินจากผลสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน ภายใต้โมเดลการประเมินการมีส่วนร่วมโดยรวม (Total Engagement Assessment Model) ซึ่งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน 3 ด้าน คือ
การดูแลเอาใจใส่และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน และการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม การคว้ารางวัลนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ XO เป็นรางวัลของทุกคนในบริษัทที่มุ่งมั่นร่วมใจขับเคลื่อนให้องค์กรให้เป็น Employer of choice เป็นที่ทำงานที่ทุกคนอยากมาทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในทุกวันและสร้างผลงานที่เหนือกว่าเดิม รางวัลนี้เป็นเครื่องการันตีว่า XO ได้เดินมาถูกทางแล้วในการปรับเปลี่ยนภายในขององค์กรสู่บริษัทที่ให้ความสำคัญกับ “คน” ผู้ที่เป็นหัวใจขององค์กร ภายใต้กลยุธท์หลัก People Excellence ผ่าน Core Value ของบริษัทอย่าง “Work Smart Have fun No Drama”
XO เชื่อว่าการวัดผลความสำเร็จขององค์กรไม่ได้วัดกันแค่ที่ผลประกอบการทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียว แต่ต้องวัดที่คุณค่าที่องค์กรจะส่งมอบสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆด้วย ซึ่งระดับความสุขของพนักงานและความผูกพันธ์องค์กรก็เป็นตัวสะท้อนถึงคุณค่าที่เราส่งมอบแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนสำคัญอย่าง “พนักงาน” ของบริษัทเรา รางวัลนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
#Exoticfood #XO
Facebook
Google+
Twitter
Pinterest

SIGN UP NOW!

For free exclusive newsletter:
recipes, opportunities, and new product announcements - plus a few surprises.

The
“iTQi Superior
Taste Award”

iTQi Superior Taste Award is the only stamp of quality in taste granted by food and
drink opinion leaders that are Michelin starred Chefs and Sommeliers.

Prime
Minister's Export
Award

PM

The PM Export Award is the highest award that the government presents to outstanding exporters.
It is the symbol of national pride and the far-reaching declaration of the successful dedication of Thai operators in developing themselves and their products and services to be competitive internationally

2012

Thai-Owned Brand

Prime Minister's Export Award : PM Award 2012

2019

Best Halal

Prime Minister's Export Award : PM Award 2019