งานกีฬาสี ชาวเอ็กโซติคฟู้ด ใน Concept XO GO GREEN

February 28, 2024
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 บริษัทเอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานกีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์ทั้งระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกสาขา ทั้งกลุ่มโรงงานและกลุ่มออฟฟิศ ณ ศรีราชา อารีน่า สปอร์ตคลับ ภายใต้คอนเซป XO GO GREEN
เอ็กโซติค ฟู้ด มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับความยั่งยืนเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ในปีนี้จึงจัดงานกีฬาสีที่มุ่งสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด
โดยสิ่งต่างๆภายในงาน ไม่ว่าจะเป็น ขบวนพาเหรด อุปกรณ์สำหรับทานอาหาร และเครื่องแต่งกายนักกีฬา ล้วนทำมาจากวัสดุรีไซเคิล วัสดุเหลือใช้ วัสดุย่อยสลายง่าย และสิ่งของต่างๆที่มีอยู่แล้วภายในออฟฟิศและโรงงาน เช่น ลัง กระสอบ ขวดพลาสติก ฝาขวดที่ไม่ได้มาตรฐาน ถุงพลาสติก เป็นต้น
กีฬาที่จัดการแข่งขันในปีนี้ประกอบไปด้วย 7 ประเภท ได้แก่ แชร์บอล ฟุตบอล ชักเย่อ หนอนซ่า รถถัง บอลยักษ์ และอีกหนึ่งกิจกรรมสุดใหม่สุดพิเศษ นั่นคือ วิ่งผลัดแยกขยะ โดยมีการนำขยะจริงมาให้ผู้เล่นแยกให้ถูกต้องตามประเภทของขยะ เพื่อให้พนักงานมีความรู้เรื่องการแยกขยะ ปลูกฝังให้มีการจัดการขยะเป็นอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากการแข่งขันกีฬาแล้ว ยังมีการประกวดการแต่งกายในธีม Sustainable ที่ผู้เข้าประกวดต่างขนเอาไอเดียการประดิษฐ์ชุดด้วยวัสดุเหลือใช้มาอวดกันให้จึ้ง
ในงานนี้นอกจากจะได้ความสนุกสนาน ความสามัคคี กันแล้วยังได้เรียนรู้และตระหนักการให้ความสำคัญกับโลกของเรา เพื่อให้โลกของเราได้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน มีทรัพยากรที่ดีและเพียงพอให้คนรุ่นหลังสืบต่อไป "
Facebook
Google+
Twitter
Pinterest

SIGN UP NOW!

For free exclusive newsletter:
recipes, opportunities, and new product announcements - plus a few surprises.

The
“iTQi Superior
Taste Award”

iTQi Superior Taste Award is the only stamp of quality in taste granted by food and
drink opinion leaders that are Michelin starred Chefs and Sommeliers.

Prime
Minister's Export
Award

PM

The PM Export Award is the highest award that the government presents to outstanding exporters.
It is the symbol of national pride and the far-reaching declaration of the successful dedication of Thai operators in developing themselves and their products and services to be competitive internationally

2012

Thai-Owned Brand

Prime Minister's Export Award : PM Award 2012

2019

Best Halal

Prime Minister's Export Award : PM Award 2019