Posted on

Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี

Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี Exotic Food Thailand
1
โรงเรียน
1
จังหวัด
1
สาขา
100 K +
งบประมาณ
“XO CARING FOUNDATION!”
ความดีที่ทำเพื่อสังคม เป็นสิ่งที่ทำแล้วอิ่มเอิบใจและมีความสุขเป็นที่สุด ยิ่งหากได้ร่วมกันสร้างสรรค์ มอบความห่วงใย ความปรารถนาดีให้กับคนส่วนรวม ก็ถือเป็นความสุขที่ได้รับร่วมกัน เช่นเดียวกับ XO CARING FOUNDATION! กิจกรรม CSR ของบริษัท Exotic Food ประจำปี 2565-2566 ที่เปิดให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการคิดโครงการด้วย
  โดย XO จะให้ความช่วยเหลือในรูปแบบสมทบทุนงบประมาณของโครงการ มูลค่ากว่า 3 แสนบาท เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน ของเราได้ออกไปทำความดีช่วยเหลือสังคมกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งเมื่อเดือนธันวาคมของปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา เราได้ทีมที่เข้ารอบทั้งหมด 3 ทีม ได้แก่
XO สานฝัน แบ่งปัน ให้น้อง
Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี Exotic Food Thailand
Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี Exotic Food Thailand
“XO สานฝัน แบ่งปัน ให้น้อง”
ทีมแรกนี้เป็นพนักงานจากสาขาอมตะซิตี้ จ.ระยอง ที่มีโปรเจ็กต์ปรับปรุงโรงอาหารใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านเนินสะอาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้มีสุขอนามัย และบรรยากาศที่ดีขึ้นในช่วงการรับประทานอาหารและช่วงพักกลางวัน
XO สานฝันเพื่ออนาคตน้อง
Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี Exotic Food Thailand
Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี Exotic Food Thailand
“XO สานฝันเพื่ออนาคตน้อง”
เป็นโปรเจ็กต์จากพนักงานสาขาแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ที่อยากจะปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียนให้สวยงาม สะอาด เรียบร้อย พร้อมบริจาคเครื่องกรองน้ำ เครื่องทำน้ำเย็น มอบความสุขให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
XO สานฝันเพื่ออนาคตน้อง
Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี Exotic Food Thailand
Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี Exotic Food Thailand
“XO SHARE FOR CHANGE”
และทีมสุดท้าย เป็นโปรเจ็กต์จากพนักงานสาขากรุงเทพฯ นี่เอง โดยอยากจะแบ่งปันคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊คที่ไม่ใช้แล้ว ของบริษัท เป็นเครื่องมือเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับน้องๆ และเปิดโลกทางการศึกษาที่กว้างขึ้น
XO CARING FOUNDATION!
Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี Exotic Food Thailand
XO สานฝัน แบ่งปัน ให้น้อง
ทีมพนักงานจากสาขาอมตะซิตี้ จ.ระยอง
Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี Exotic Food Thailand
XO สานฝันเพื่ออนาคตน้อง
ทีมพนักงานจากสาขาแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี Exotic Food Thailand
XO SHARE FOR CHANGE
ทีมพนักงานจากสาขากรุงเทพฯ