Posted on

ปันน้ำใจให้ทีมแพทย์

ปันน้ำใจให้ทีมแพทย์ 1

XO-CARING #มาฉีดวัคซีนกันเถอะ

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุน อุปกรณ์การแพทย์สำหรับการใช้วัคซีน ชุดยูนิฟอร์ป้องกันเชื้อไวรัสIsolation Gown & PPE 500 ชุด ถุงมือยาง 2,000 ชิ้น สำลีชุบแอลกฮอล์ 144 กล่อง และพลาสเตอร์ยา 500 ชิ้น ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปิยะเวทร่วมกับสำนักงานประกันสังคมเขต 4

โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปิยะเวท ได้ทำการฉีดวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโคโรน่า  (โควิด-19) วัคซีน  Astrazeneca  (แอสตร้าเซเนก้า)   เข็มที่  1  ระหว่าง   วันที่  7  มิ.ย. ถึง  31 ก.ค. 64 ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์เปิดให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่เวลา  08.00 – 17.00 น. รองรับผู้ประกันตน1,200 คน/วัน ทั้งนี้สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเฉพาะบริษัท  ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ลงทะเบียนและได้รับการยืนยันสิทธิ์ล่วงหน้าจาก     สำนักงานประกันสังคม เขต 4

 นอกจากนี้ทาง บริษัท เอ็กโซติค  ฟู้ด จำกัด  (มหาชน)  ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจผ่านการเก็บภาผบรรยากาศการบริการการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นความทรงจำให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และทีมบุคลากรทางการแพทย์ ที่ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่และดูแลช่วยเหลือประชาชนได้เป็นอย่างดี 

วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ได้ฉีดเร็วที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และลดการแพร่ระบาดโควิด-19
#ฉีดวัคซีนกันเถอะ

Posted on

ปันน้ำใจให้ทีมสาธารณสุข กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

ปันน้ำใจให้ทีมสาธารณสุข กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 2

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมาบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด(มหาชน)  ได้สนับสนุนอาหารเช้า  100  กล่องและชุดยูนิฟอร์ป้องกันเชื้อไวรัส Isolation  Gown&PPE  500  ชุด ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ได้ทำการฉีดวัคซีนต้านเชื้อไวรัส โควิด-19 วัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 2 ระหว่าง วันที่ 28 พ.ค. ถึง 3 มิ.ย. 64 ณ บริเวณโปโล ฟุตบอล พาร์คและโบสถ์พระมหาไถ่ซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ อยู่ภายใต้มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีประชาชนมารับบริการฉีดวัคซีน จำนวนทั้งสิ้น 688 ราย ซึ่งให้บริการฉีดวัคซีนกับผู้ที่มีใบนัดเท่านั้น

นอกจากนี้ทาง บริษัท เอ็กโซติค  ฟู้ด  จำกัด  (มหาชน)  ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งกำลังใจผ่านการเก็บภาพ  และวิดีโอ บรรยากาศการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นความทรงจำให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทีมบุคลากรทางการแพทย์  ที่ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่และดูแลช่วยเหลือประชาชนได้เป็นอย่างดี 

วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ได้ฉีดเร็วที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และลดการแพร่ระบาดโควิด-19
#ฉีดวัคซีนกันเถอะ

Posted on

XO CARING ปันน้ำใจให้ทีมสาธารณสุขเขต 16 ลุมพินี

XO CARING ปันน้ำใจให้ทีมสาธารณสุขเขต 16 ลุมพินี 3

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนเครื่องดื่ม อาหาร รวมถึงชุดยูนิฟอร์มป้องกันเชื้อไวรัส Isolation Gown & PPE ให้ทีมเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข เขต 16 ลุมพินี หน่วยบริการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ณ บริเวณโปโล ฟุตบอล พาร์คและโบสถ์พระมหาไถ่

ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเขต16 จำนวน 200 คน ยังให้บริการฉีดวัคซีนกับประชาชนที่อยู่ใน กลุ่มเสี่ยง ชุมชนแออัดตั้งแต่ วันที่ 7-13 พ.ค. 2564 โดยตั้งเป้า วันละ 2,000 ราย ทั้งนี้บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อประชาชน

วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ได้ฉีดเร็วที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และลดการแพร่ระบาดโควิด-19
#ฉีดวัคซีนกันเถอะ