Posted on

Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี

Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี 1
1
โรงเรียน
1
จังหวัด
1
สาขา
100 K +
งบประมาณ
“XO CARING FOUNDATION!”
ความดีที่ทำเพื่อสังคม เป็นสิ่งที่ทำแล้วอิ่มเอิบใจและมีความสุขเป็นที่สุด ยิ่งหากได้ร่วมกันสร้างสรรค์ มอบความห่วงใย ความปรารถนาดีให้กับคนส่วนรวม ก็ถือเป็นความสุขที่ได้รับร่วมกัน เช่นเดียวกับ XO CARING FOUNDATION! กิจกรรม CSR ของบริษัท Exotic Food ประจำปี 2565-2566 ที่เปิดให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการคิดโครงการด้วย
  โดย XO จะให้ความช่วยเหลือในรูปแบบสมทบทุนงบประมาณของโครงการ มูลค่ากว่า 3 แสนบาท เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน ของเราได้ออกไปทำความดีช่วยเหลือสังคมกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งเมื่อเดือนธันวาคมของปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา เราได้ทีมที่เข้ารอบทั้งหมด 3 ทีม ได้แก่
XO สานฝัน แบ่งปัน ให้น้อง
Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี 2
Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี 3
“XO สานฝัน แบ่งปัน ให้น้อง”
ทีมแรกนี้เป็นพนักงานจากสาขาอมตะซิตี้ จ.ระยอง ที่มีโปรเจ็กต์ปรับปรุงโรงอาหารใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านเนินสะอาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้มีสุขอนามัย และบรรยากาศที่ดีขึ้นในช่วงการรับประทานอาหารและช่วงพักกลางวัน
XO สานฝันเพื่ออนาคตน้อง
Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี 4
Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี 5
“XO สานฝันเพื่ออนาคตน้อง”
เป็นโปรเจ็กต์จากพนักงานสาขาแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ที่อยากจะปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียนให้สวยงาม สะอาด เรียบร้อย พร้อมบริจาคเครื่องกรองน้ำ เครื่องทำน้ำเย็น มอบความสุขให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
XO สานฝันเพื่ออนาคตน้อง
Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี 6
Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี 7
“XO SHARE FOR CHANGE”
และทีมสุดท้าย เป็นโปรเจ็กต์จากพนักงานสาขากรุงเทพฯ นี่เอง โดยอยากจะแบ่งปันคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊คที่ไม่ใช้แล้ว ของบริษัท เป็นเครื่องมือเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับน้องๆ และเปิดโลกทางการศึกษาที่กว้างขึ้น
XO CARING FOUNDATION!
Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี 8
XO สานฝัน แบ่งปัน ให้น้อง
ทีมพนักงานจากสาขาอมตะซิตี้ จ.ระยอง
Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี 8
XO สานฝันเพื่ออนาคตน้อง
ทีมพนักงานจากสาขาแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี 8
XO SHARE FOR CHANGE
ทีมพนักงานจากสาขากรุงเทพฯ