Exotic Food Public Company Limited : บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

Lieferanten 1

รับซื้อพริกสด

Lieferanten 2

จำนวนมากตลอดทั้งปี

พริกใหญ่พันธุ์ซีอาน, แม่ปิง, และหยกมณี, พริกเล็กพันธุ์ Super heiß

มียอดสั่งซื้อตลอดทั้งปี

Lieferanten 3

สำหรับผู้ที่สนใจเสนอสินค้าและบริการ ให้แก่ บริษัทเอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

Exotic Food Public Company Limited

หากท่านสนใจ
เสนอวัตถุดิบ สินค้า หรืองานบริการให้แก่ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด เรายินดีรับข้อมูล สินค้า และ บริการของท่าน เพียงแค่ท่าน

ส่งข้่อมูลสินค้าและบริการ ผ่านทางอีเมล์ของเรา

ข้อมูลสินค้าและบริการของท่านจะถูกส่งตรงไปยัง แผนกจัดซื้อเพื่อเข้าสู่การพิจารณาต่อไป

สินค้าและบริการที่เราสรรหา

Lieferanten 4
Lieferanten 5

เครื่องเทศสด, แห้ง

Lieferanten 6
Lieferanten 7

พริกสด พันธุ์ Super Hot, ซีอาน, แม่ปิง และหยกมณี

Lieferanten 8
Lieferanten 5

เครื่องปรุงรส

Lieferanten 10
Lieferanten 7

สารเคมีที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหาร

Lieferanten 12
Lieferanten 5

Freiberufler เช่น ช่างภาพ, Food Stylist, Drehbuchautor

Lieferanten 14
Lieferanten 7

เราจะพิจารณาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ดังนั้นกรุณาส่งรายละเอียดต่างๆที่ท่านต้องการนำเสนอ ผ่านทางอีเมล์ของเราให้ครบถ้วน แผนกจัดซื้อของเราจะติดต่อกลับหากสินค้าและบริการของท่าน ผ่านมาตรฐานและตรงตามความต้องการของบริษัท

Lieferanten 16

สนใจส่งข้อมูล ติดต่อแผนกจัดซื้อ