Posted on

Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี

Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี 1
1
โรงเรียน
1
จังหวัด
1
สาขา
100 K +
งบประมาณ
XO CARING FOUNDATION! ความดีที่ทำเพื่อสังคม เป็นสิ่งที่ทำแล้วอิ่มเอิบใจและมีความสุขเป็นที่สุด ยิ่งหากได้ร่วมกันสร้างสรรค์ มอบความห่วงใย ความปรารถนาดีให้กับคนส่วนรวม ก็ถือเป็นความสุขที่ได้รับร่วมกัน เช่นเดียวกับ XO CARING FOUNDATION! กิจกรรม CSR ของบริษัท Exotic Food ประจำปี 2565-2566 ที่เปิดให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการคิดโครงการด้วย

โดย XO จะให้ความช่วยเหลือในรูปแบบสมทบทุนงบประมาณของโครงการ มูลค่ากว่า 3 แสนบาท เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน ของเราได้ออกไปทำความดีช่วยเหลือสังคมกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งเมื่อเดือนธันวาคมของปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา เราได้ทีมที่เข้ารอบทั้งหมด 3 ทีม ได้แก่
XO สานฝัน แบ่งปัน ให้น้อง
Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี 2
Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี 3
“XO สานฝัน แบ่งปัน ให้น้อง”
ทีมแรกนี้เป็นพนักงานจากสาขาอมตะซิตี้ จ.ระยอง ที่มีโปรเจ็กต์ปรับปรุงโรงอาหารใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านเนินสะอาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้มีสุขอนามัย และบรรยากาศที่ดีขึ้นในช่วงการรับประทานอาหารและช่วงพักกลางวัน
XO สานฝันเพื่ออนาคตน้อง
Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี 4
Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี 5
“XO สานฝันเพื่ออนาคตน้อง”
เป็นโปรเจ็กต์จากพนักงานสาขาแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ที่อยากจะปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียนให้สวยงาม สะอาด เรียบร้อย พร้อมบริจาคเครื่องกรองน้ำ เครื่องทำน้ำเย็น มอบความสุขให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
XO สานฝันเพื่ออนาคตน้อง
Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี 6
Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี 7
“XO SHARE FOR CHANGE”
และทีมสุดท้าย เป็นโปรเจ็กต์จากพนักงานสาขากรุงเทพฯ นี่เอง โดยอยากจะแบ่งปันคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊คที่ไม่ใช้แล้ว ของบริษัท เป็นเครื่องมือเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับน้องๆ และเปิดโลกทางการศึกษาที่กว้างขึ้น
XO CARING FOUNDATION!
Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี 8
XO สานฝัน แบ่งปัน ให้น้อง
ทีมพนักงานจากสาขาอมตะซิตี้ จ.ระยอง
Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี 8
XO สานฝันเพื่ออนาคตน้อง
ทีมพนักงานจากสาขาแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
Xo Caring Foundation จับมือกันร่วมสร้างสรรค์ทำความดี 8
XO SHARE FOR CHANGE
ทีมพนักงานจากสาขากรุงเทพฯ
Posted on Leave a comment

XO COVID FREE #XOฉีดเข็ม3แล้วนะ

XO COVID FREE #XOฉีดเข็ม3แล้วนะ

เมื่อวันที่ 2  เม.ย.  2565 ที่ผ่านมาบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด   (มหาชน) ได้ติดต่อหน่วยงานฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ โรงพยาบาลอินเตอร์เมด   มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19    เข็มที่   3    ให้แก่พนักงานและครอบครัว ณ โรงงานบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด  สาขาแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

XO COVID FREE #XOฉีดเข็ม3แล้วนะ 11

โดยเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลอินเตอร์เมด   ได้ทำการฉีดวัคซีนต้านเชื้อ ไวรัสโควิด -19  โมเดอร์นา  (Moderna) เข็มที่ 3 ให้กับพนักงานและครอบครัว ซึ่งมีพนักงานมาเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างล้นหลาม ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.00 น.  ณ บริเวณหน้าโรงงาน  บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)  สาขาแหลมฉบัง

XO COVID FREE #XOฉีดเข็ม3แล้วนะ 12

นอกจากนี้ทางบริษัท เอ็กโซติค  ฟู้ด  จำกัด  (มหาชน)  ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บภาพบรรยากาศของพนักงานหลังได้รับการฉีดวัคซีนครบทั้ง 3 เข็มเพื่อเป็นความทรงจำให้กับพนักงาน  และครอบครัว ที่ร่วมมือร่วมใจฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมูและดูแลตัวเองกันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าโควิดครั้งไหนพวกเราชาว XO ต้องอยู่รอดปลอดภัยทุกครั้ง!  

ภาพบรรยากาศของพนักงานหลังได้รับการฉีดวัคซีนครบทั้ง 3 เข็ม

#XOฉีดเข็ม3แล้วนะ
#XOCOVIDFREE

Posted on

XO-CARING ปันน้ำใจให้คนทางบ้าน

XO-CARING ปันน้ำใจให้คนทางบ้าน 13
30
รายชื่อหน่วยงาน
1
จังหวัด
1
สาขา
0.1 MB +
งบประมาณ

ประมวลภาพกิจกรรม CSR ของบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564
ภายใต้คอนเซ็ปต์ XO-CARING ปันน้ำใจให้คนทางบ้าน คือ การส่งมอบกำลังใจให้กับโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม อสมและหน่วยงานอื่นๆทั่วประเทศ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และของใช้จำเป็นสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 (Covid-19) โดยบริษัทได้ให้พนักงาน เอ็กโซติค ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งปันน้ำใจในครั้งนี้ด้วย

ด้วยการเสนอรายชื่อโรงพยาบาล หน่วยฉีดวัคซีนและหน่วยงานอื่นๆที่ขาดแคลนและต้องการรับบริจาคของจากทางบ้านเกิดของตนเอง เพื่อสนับสนุนและส่งมอบกำลังใจผ่านชุด PPE, Isolation Gowns,อุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของใช้จำเป็น ทั้งนี้ทางบริษัทยังมีกิจกรรมให้พนักงานเอ็กโซติคยังเขียนโปสการ์ดส่งไปให้หน่วยงานที่อยู่บ้าน และให้หน่วยงานที่ได้รับของ ถ่ายรูป หรือ วิดีโอส่งกลับมา เพื่อส่งกำลังใจดีๆมอบให้กัน

“แม้ตัวจะห่างกันแต่ XO ก็ยังเป็นห่วงคนทางบ้านเสมอ”
XO-CARING ปันน้ำใจให้คนทางบ้าน 14
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านควนยูง และ กองพัฒน์ราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มูลนิธิ)
XO-CARING ปันน้ำใจให้คนทางบ้าน 14
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาล ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
XO-CARING ปันน้ำใจให้คนทางบ้าน 14
XO-CARING ปันน้ำใจให้คนทางบ้าน 14
ศูนย์พักคอย ต.หนองลาน จ.กาญจนบุรี
Posted on

XO FULLY VACCINATED #ฉีดครบ2เข็มแล้วนะ

XO FULLY VACCINATED #ฉีดครบ2เข็มแล้วนะ 31

เมื่อวันที่ 7  ส.ค.  2564  ที่ผ่านมาบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด  (มหาชน) ได้ติดต่อหน่วยงานฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ โรงพยาบาลอินเตอร์เมด มาให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19   ซิโนฟาร์ม  (Sinopharm)   เข็มที่  1และ 2   ให้แก่พนักงานและครอบครัว  ณ โรงงานบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด  สาขาอมตะซิตี้

โดยเจ้าหน้าที่ี่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลอินเตอร์เมด  ได้ทำการฉีดวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโควิด -19   ซิโนฟาร์ม  (Sinopharm)   ทั้ง 2 เข็มให้กับพนักงานและครอบครัว จำนวน 284 คน   ตั้งแต่เวลา   08.30 – 12.30  น.   ณ   ลานสนามหญ้าหน้าโรงงาน  บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด  สาขาอมตะซิตี้

นอกจากนี้ทางบริษัท เอ็กโซติค  ฟู้ด  จำกัด  (มหาชน)  ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บภาพบรรยากาศ และสัมภาษณ์ความรู้สึกของพนักงานหลังได้รับการฉีดวัคซีนครบ  2  เข็ม  เพื่อเป็นความทรงจำให้กับพนักงาน  และครอบครัวที่ร่วมมือร่วมใจฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และดูแลตัวเองกันอย่างเต็มที่  และตอนนี้พนักงานทั้งหมดก็ได้รับวัคซีนแล้ว 99%!

#XOCOVIDFREE

วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ได้ฉีดเร็วที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และลดการแพร่ระบาดโควิด-19
#ฉีดวัคซีนกันเถอะ

Posted on

XO COVID FREE #มาสร้างภูมิคุ้มกันหมู่กันเถอะ

XO COVID FREE #มาสร้างภูมิคุ้มกันหมู่กันเถอะ 32

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2564  ที่ผ่านมาบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด  (มหาชน)  ได้ติดต่อหน่วยงานฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ โรงพยาบาลอินเตอร์เมด   มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่พนักงานและครอบครัวของพนักงาน ณ โรงงานบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด  สาขาอมตะซิตี้

โดยเจ้าหน้าที่ี่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลอินเตอร์เมด   ได้ทำการฉีดวัคซีนต้านเชื้อ ไวรัสโควิด -19  ซิโนฟาร์ม  (Sinopharm)   เข็มที่ 1   ให้กับพนักงานและครอบครัว จำนวน 226 คน  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ลานสนามหญ้า หน้าโรงงาน  บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด  สาขาอมตะซิตี้

นอกจากนี้ทางบริษัท เอ็กโซติค  ฟู้ด  จำกัด  (มหาชน)  ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจผ่านการเก็บภาพบรรยากาศการบริการการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นความทรงจำให้กับพนักงานและครอบครัวพนักงาน  ที่ร่วมมือร่วมใจฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และดูแลตัวเองกันอย่างเต็มที่ โควิดครั้งนี้เราต้องรอด! 

#XOCOVIDFREE

วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ได้ฉีดเร็วที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และลดการแพร่ระบาดโควิด-19
#ฉีดวัคซีนกันเถอะ

Posted on

ปันน้ำใจให้ทีมแพทย์

ปันน้ำใจให้ทีมแพทย์ 33

XO-CARING #มาฉีดวัคซีนกันเถอะ

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุน อุปกรณ์การแพทย์สำหรับการใช้วัคซีน ชุดยูนิฟอร์ป้องกันเชื้อไวรัสIsolation Gown & PPE 500 ชุด ถุงมือยาง 2,000 ชิ้น สำลีชุบแอลกฮอล์ 144 กล่อง และพลาสเตอร์ยา 500 ชิ้น ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปิยะเวทร่วมกับสำนักงานประกันสังคมเขต 4

โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปิยะเวท ได้ทำการฉีดวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโคโรน่า  (โควิด-19) วัคซีน  Astrazeneca  (แอสตร้าเซเนก้า)   เข็มที่  1  ระหว่าง   วันที่  7  มิ.ย. ถึง  31 ก.ค. 64 ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์เปิดให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่เวลา  08.00 – 17.00 น. รองรับผู้ประกันตน1,200 คน/วัน ทั้งนี้สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเฉพาะบริษัท  ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ลงทะเบียนและได้รับการยืนยันสิทธิ์ล่วงหน้าจาก     สำนักงานประกันสังคม เขต 4

 นอกจากนี้ทาง บริษัท เอ็กโซติค  ฟู้ด จำกัด  (มหาชน)  ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจผ่านการเก็บภาผบรรยากาศการบริการการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นความทรงจำให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และทีมบุคลากรทางการแพทย์ ที่ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่และดูแลช่วยเหลือประชาชนได้เป็นอย่างดี 

วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ได้ฉีดเร็วที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และลดการแพร่ระบาดโควิด-19
#ฉีดวัคซีนกันเถอะ

Posted on

ปันน้ำใจให้ทีมสาธารณสุข กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

ปันน้ำใจให้ทีมสาธารณสุข กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 34

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมาบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด(มหาชน)  ได้สนับสนุนอาหารเช้า  100  กล่องและชุดยูนิฟอร์ป้องกันเชื้อไวรัส Isolation  Gown&PPE  500  ชุด ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ได้ทำการฉีดวัคซีนต้านเชื้อไวรัส โควิด-19 วัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 2 ระหว่าง วันที่ 28 พ.ค. ถึง 3 มิ.ย. 64 ณ บริเวณโปโล ฟุตบอล พาร์คและโบสถ์พระมหาไถ่ซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ อยู่ภายใต้มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีประชาชนมารับบริการฉีดวัคซีน จำนวนทั้งสิ้น 688 ราย ซึ่งให้บริการฉีดวัคซีนกับผู้ที่มีใบนัดเท่านั้น

นอกจากนี้ทาง บริษัท เอ็กโซติค  ฟู้ด  จำกัด  (มหาชน)  ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งกำลังใจผ่านการเก็บภาพ  และวิดีโอ บรรยากาศการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นความทรงจำให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทีมบุคลากรทางการแพทย์  ที่ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่และดูแลช่วยเหลือประชาชนได้เป็นอย่างดี 

วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ได้ฉีดเร็วที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และลดการแพร่ระบาดโควิด-19
#ฉีดวัคซีนกันเถอะ

Posted on

XO CARING ปันน้ำใจให้ทีมสาธารณสุขเขต 16 ลุมพินี

XO CARING ปันน้ำใจให้ทีมสาธารณสุขเขต 16 ลุมพินี 35

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนเครื่องดื่ม อาหาร รวมถึงชุดยูนิฟอร์มป้องกันเชื้อไวรัส Isolation Gown & PPE ให้ทีมเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข เขต 16 ลุมพินี หน่วยบริการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ณ บริเวณโปโล ฟุตบอล พาร์คและโบสถ์พระมหาไถ่

ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเขต16 จำนวน 200 คน ยังให้บริการฉีดวัคซีนกับประชาชนที่อยู่ใน กลุ่มเสี่ยง ชุมชนแออัดตั้งแต่ วันที่ 7-13 พ.ค. 2564 โดยตั้งเป้า วันละ 2,000 ราย ทั้งนี้บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อประชาชน

วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ได้ฉีดเร็วที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และลดการแพร่ระบาดโควิด-19
#ฉีดวัคซีนกันเถอะ