Posted on

XO-CARING ปันน้ำใจให้คนทางบ้าน

ประมวลภาพกิจกรรม CSR ของบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564
ภายใต้คอนเซ็ปต์ XO-CARING ปันน้ำใจให้คนทางบ้าน คือ การส่งมอบกำลังใจให้กับโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม อสมและหน่วยงานอื่นๆทั่วประเทศ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และของใช้จำเป็นสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 (Covid-19) โดยบริษัทได้ให้พนักงาน เอ็กโซติค ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งปันน้ำใจในครั้งนี้ด้วย

ด้วยการเสนอรายชื่อโรงพยาบาล หน่วยฉีดวัคซีนและหน่วยงานอื่นๆที่ขาดแคลนและต้องการรับบริจาคของจากทางบ้านเกิดของตนเอง เพื่อสนับสนุนและส่งมอบกำลังใจผ่านชุด PPE, Isolation Gowns,อุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของใช้จำเป็น ทั้งนี้ทางบริษัทยังมีกิจกรรมให้พนักงานเอ็กโซติคยังเขียนโปสการ์ดส่งไปให้หน่วยงานที่อยู่บ้าน และให้หน่วยงานที่ได้รับของ ถ่ายรูป หรือ วิดีโอส่งกลับมา เพื่อส่งกำลังใจดีๆมอบให้กัน

“แม้ตัวจะห่างกันแต่ XO ก็ยังเป็นห่วงคนทางบ้านเสมอ”
XO-CARING ปันน้ำใจให้คนทางบ้าน 1
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านควนยูง 1 ลัง กองพัฒน์ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2 ลัง(มูลนิธิ)
Posted on

XO FULLY VACCINATED #ฉีดครบ2เข็มแล้วนะ

XO FULLY VACCINATED #ฉีดครบ2เข็มแล้วนะ 2

เมื่อวันที่ 7  ส.ค.  2564  ที่ผ่านมาบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด  (มหาชน) ได้ติดต่อหน่วยงานฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ โรงพยาบาลอินเตอร์เมด มาให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19   ซิโนฟาร์ม  (Sinopharm)   เข็มที่  1และ 2   ให้แก่พนักงานและครอบครัว  ณ โรงงานบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด  สาขาอมตะซิตี้

โดยเจ้าหน้าที่ี่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลอินเตอร์เมด  ได้ทำการฉีดวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโควิด -19   ซิโนฟาร์ม  (Sinopharm)   ทั้ง 2 เข็มให้กับพนักงานและครอบครัว จำนวน 284 คน   ตั้งแต่เวลา   08.30 – 12.30  น.   ณ   ลานสนามหญ้าหน้าโรงงาน  บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด  สาขาอมตะซิตี้

นอกจากนี้ทางบริษัท เอ็กโซติค  ฟู้ด  จำกัด  (มหาชน)  ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บภาพบรรยากาศ และสัมภาษณ์ความรู้สึกของพนักงานหลังได้รับการฉีดวัคซีนครบ  2  เข็ม  เพื่อเป็นความทรงจำให้กับพนักงาน  และครอบครัวที่ร่วมมือร่วมใจฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และดูแลตัวเองกันอย่างเต็มที่  และตอนนี้พนักงานทั้งหมดก็ได้รับวัคซีนแล้ว 99%!

#XOCOVIDFREE

วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ได้ฉีดเร็วที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และลดการแพร่ระบาดโควิด-19
#ฉีดวัคซีนกันเถอะ

Posted on

XO COVID FREE #มาสร้างภูมิคุ้มกันหมู่กันเถอะ

XO COVID FREE #มาสร้างภูมิคุ้มกันหมู่กันเถอะ 3

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2564  ที่ผ่านมาบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด  (มหาชน)  ได้ติดต่อหน่วยงานฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ โรงพยาบาลอินเตอร์เมด   มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่พนักงานและครอบครัวของพนักงาน ณ โรงงานบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด  สาขาอมตะซิตี้

โดยเจ้าหน้าที่ี่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลอินเตอร์เมด   ได้ทำการฉีดวัคซีนต้านเชื้อ ไวรัสโควิด -19  ซิโนฟาร์ม  (Sinopharm)   เข็มที่ 1   ให้กับพนักงานและครอบครัว จำนวน 226 คน  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ลานสนามหญ้า หน้าโรงงาน  บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด  สาขาอมตะซิตี้

นอกจากนี้ทางบริษัท เอ็กโซติค  ฟู้ด  จำกัด  (มหาชน)  ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจผ่านการเก็บภาพบรรยากาศการบริการการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นความทรงจำให้กับพนักงานและครอบครัวพนักงาน  ที่ร่วมมือร่วมใจฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และดูแลตัวเองกันอย่างเต็มที่ โควิดครั้งนี้เราต้องรอด! 

#XOCOVIDFREE

วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ได้ฉีดเร็วที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และลดการแพร่ระบาดโควิด-19
#ฉีดวัคซีนกันเถอะ

Posted on

ปันน้ำใจให้ทีมแพทย์

ปันน้ำใจให้ทีมแพทย์ 4

XO-CARING #มาฉีดวัคซีนกันเถอะ

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุน อุปกรณ์การแพทย์สำหรับการใช้วัคซีน ชุดยูนิฟอร์ป้องกันเชื้อไวรัสIsolation Gown & PPE 500 ชุด ถุงมือยาง 2,000 ชิ้น สำลีชุบแอลกฮอล์ 144 กล่อง และพลาสเตอร์ยา 500 ชิ้น ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปิยะเวทร่วมกับสำนักงานประกันสังคมเขต 4

โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปิยะเวท ได้ทำการฉีดวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโคโรน่า  (โควิด-19) วัคซีน  Astrazeneca  (แอสตร้าเซเนก้า)   เข็มที่  1  ระหว่าง   วันที่  7  มิ.ย. ถึง  31 ก.ค. 64 ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์เปิดให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่เวลา  08.00 – 17.00 น. รองรับผู้ประกันตน1,200 คน/วัน ทั้งนี้สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเฉพาะบริษัท  ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ลงทะเบียนและได้รับการยืนยันสิทธิ์ล่วงหน้าจาก     สำนักงานประกันสังคม เขต 4

 นอกจากนี้ทาง บริษัท เอ็กโซติค  ฟู้ด จำกัด  (มหาชน)  ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจผ่านการเก็บภาผบรรยากาศการบริการการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นความทรงจำให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และทีมบุคลากรทางการแพทย์ ที่ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่และดูแลช่วยเหลือประชาชนได้เป็นอย่างดี 

วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ได้ฉีดเร็วที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และลดการแพร่ระบาดโควิด-19
#ฉีดวัคซีนกันเถอะ

Posted on

ปันน้ำใจให้ทีมสาธารณสุข กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

ปันน้ำใจให้ทีมสาธารณสุข กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 5

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมาบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด(มหาชน)  ได้สนับสนุนอาหารเช้า  100  กล่องและชุดยูนิฟอร์ป้องกันเชื้อไวรัส Isolation  Gown&PPE  500  ชุด ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กลุ่มเขตกรุงเทพใต้

โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ได้ทำการฉีดวัคซีนต้านเชื้อไวรัส โควิด-19 วัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 2 ระหว่าง วันที่ 28 พ.ค. ถึง 3 มิ.ย. 64 ณ บริเวณโปโล ฟุตบอล พาร์คและโบสถ์พระมหาไถ่ซึ่งการดำเนินการต่าง ๆ อยู่ภายใต้มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีประชาชนมารับบริการฉีดวัคซีน จำนวนทั้งสิ้น 688 ราย ซึ่งให้บริการฉีดวัคซีนกับผู้ที่มีใบนัดเท่านั้น

นอกจากนี้ทาง บริษัท เอ็กโซติค  ฟู้ด  จำกัด  (มหาชน)  ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งกำลังใจผ่านการเก็บภาพ  และวิดีโอ บรรยากาศการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นความทรงจำให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทีมบุคลากรทางการแพทย์  ที่ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่และดูแลช่วยเหลือประชาชนได้เป็นอย่างดี 

วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ได้ฉีดเร็วที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และลดการแพร่ระบาดโควิด-19
#ฉีดวัคซีนกันเถอะ

Posted on

XO CARING ปันน้ำใจให้ทีมสาธารณสุขเขต 16 ลุมพินี

XO CARING  ปันน้ำใจให้ทีมสาธารณสุขเขต 16 ลุมพินี 6

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนเครื่องดื่ม อาหาร รวมถึงชุดยูนิฟอร์มป้องกันเชื้อไวรัส Isolation Gown & PPE ให้ทีมเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข เขต 16 ลุมพินี หน่วยบริการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ณ บริเวณโปโล ฟุตบอล พาร์คและโบสถ์พระมหาไถ่

ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเขต16 จำนวน 200 คน ยังให้บริการฉีดวัคซีนกับประชาชนที่อยู่ใน กลุ่มเสี่ยง ชุมชนแออัดตั้งแต่ วันที่ 7-13 พ.ค. 2564 โดยตั้งเป้า วันละ 2,000 ราย ทั้งนี้บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อประชาชน

วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ได้ฉีดเร็วที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และลดการแพร่ระบาดโควิด-19
#ฉีดวัคซีนกันเถอะ