Posted on Leave a comment

งานกีฬาสี ชาวเอ็กโซติคฟู้ด ใน Concept XO GO GREEN

งานกีฬาสี ชาวเอ็กโซติคฟู้ด ใน Concept XO GO GREEN 1
งานกีฬาสี ชาวเอ็กโซติคฟู้ด ใน Concept XO GO GREEN 2
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 บริษัทเอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานกีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์ทั้งระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกสาขา ทั้งกลุ่มโรงงานและกลุ่มออฟฟิศ ณ ศรีราชา อารีน่า สปอร์ตคลับ ภายใต้คอนเซป XO GO GREEN
เอ็กโซติค ฟู้ด มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับความยั่งยืนเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ในปีนี้จึงจัดงานกีฬาสีที่มุ่งสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด
โดยสิ่งต่างๆภายในงาน ไม่ว่าจะเป็น ขบวนพาเหรด อุปกรณ์สำหรับทานอาหาร และเครื่องแต่งกายนักกีฬา ล้วนทำมาจากวัสดุรีไซเคิล วัสดุเหลือใช้ วัสดุย่อยสลายง่าย และสิ่งของต่างๆที่มีอยู่แล้วภายในออฟฟิศและโรงงาน เช่น ลัง กระสอบ ขวดพลาสติก ฝาขวดที่ไม่ได้มาตรฐาน ถุงพลาสติก เป็นต้น
กีฬาที่จัดการแข่งขันในปีนี้ประกอบไปด้วย 7 ประเภท ได้แก่ แชร์บอล ฟุตบอล ชักเย่อ หนอนซ่า รถถัง บอลยักษ์ และอีกหนึ่งกิจกรรมสุดใหม่สุดพิเศษ นั่นคือ วิ่งผลัดแยกขยะ โดยมีการนำขยะจริงมาให้ผู้เล่นแยกให้ถูกต้องตามประเภทของขยะ เพื่อให้พนักงานมีความรู้เรื่องการแยกขยะ ปลูกฝังให้มีการจัดการขยะเป็นอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากการแข่งขันกีฬาแล้ว ยังมีการประกวดการแต่งกายในธีม Sustainable ที่ผู้เข้าประกวดต่างขนเอาไอเดียการประดิษฐ์ชุดด้วยวัสดุเหลือใช้มาอวดกันให้จึ้ง
ในงานนี้นอกจากจะได้ความสนุกสนาน ความสามัคคี กันแล้วยังได้เรียนรู้และตระหนักการให้ความสำคัญกับโลกของเรา เพื่อให้โลกของเราได้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน มีทรัพยากรที่ดีและเพียงพอให้คนรุ่นหลังสืบต่อไป ”
Posted on Leave a comment

เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ คว้ารางวัล Best Companies to Work For in Asia 2023  จากเวที HR Asia

เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ คว้ารางวัล Best Companies to Work For in Asia 2023  จากเวที HR Asia 17
22 กันยายน 2023 คุณวาสนา จันทรัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับรางวัล Best Companies to Work For in Asia 2023 จากนิตยสาร HR Asia
เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ คว้ารางวัล Best Companies to Work For in Asia 2023  จากเวที HR Asia 18
ซึ่งเป็นหนึ่งในนิตยสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเอเชีย โดยรางวัลนี้ถือว่าเป็นรางวัลใหญ่ที่สะท้อนถึงความสำเร็จในด้านการพัฒนาบุคลากรได้เป็นอย่างดี เพราะมีหลักเกณฑ์การตัดสินจากผลสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน ภายใต้โมเดลการประเมินการมีส่วนร่วมโดยรวม (Total Engagement Assessment Model) ซึ่งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน 3 ด้าน คือ
เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ คว้ารางวัล Best Companies to Work For in Asia 2023  จากเวที HR Asia 19
การดูแลเอาใจใส่และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน และการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม การคว้ารางวัลนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ XO เป็นรางวัลของทุกคนในบริษัทที่มุ่งมั่นร่วมใจขับเคลื่อนให้องค์กรให้เป็น Employer of choice เป็นที่ทำงานที่ทุกคนอยากมาทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในทุกวันและสร้างผลงานที่เหนือกว่าเดิม รางวัลนี้เป็นเครื่องการันตีว่า XO ได้เดินมาถูกทางแล้วในการปรับเปลี่ยนภายในขององค์กรสู่บริษัทที่ให้ความสำคัญกับ “คน” ผู้ที่เป็นหัวใจขององค์กร ภายใต้กลยุธท์หลัก People Excellence ผ่าน Core Value ของบริษัทอย่าง “Work Smart Have fun No Drama”
เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ คว้ารางวัล Best Companies to Work For in Asia 2023  จากเวที HR Asia 20
XO เชื่อว่าการวัดผลความสำเร็จขององค์กรไม่ได้วัดกันแค่ที่ผลประกอบการทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียว แต่ต้องวัดที่คุณค่าที่องค์กรจะส่งมอบสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆด้วย ซึ่งระดับความสุขของพนักงานและความผูกพันธ์องค์กรก็เป็นตัวสะท้อนถึงคุณค่าที่เราส่งมอบแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนสำคัญอย่าง “พนักงาน” ของบริษัทเรา รางวัลนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
#Exoticfood #XO
Posted on

XO หุ้นซอสกำไรทะลัก Q2/66 โต 124% ประเมิน Q3/66 แรงต่อ

XO หุ้นซอสกำไรทะลัก Q2/66 โต 124% ประเมิน Q3/66 แรงต่อ 21
22 กันยายน 2023 คุณวาสนา จันทรัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับรางวัล Best Companies to Work For in Asia 2023 จากนิตยสาร HR Asia
XO หุ้นซอสกำไรทะลัก Q2/66 โต 124% ประเมิน Q3/66 แรงต่อ 22
ซึ่งเป็นหนึ่งในนิตยสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเอเชีย โดยรางวัลนี้ถือว่าเป็นรางวัลใหญ่ที่สะท้อนถึงความสำเร็จในด้านการพัฒนาบุคลากรได้เป็นอย่างดี เพราะมีหลักเกณฑ์การตัดสินจากผลสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน ภายใต้โมเดลการประเมินการมีส่วนร่วมโดยรวม (Total Engagement Assessment Model) ซึ่งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน 3 ด้าน คือ
การดูแลเอาใจใส่และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน และการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม การคว้ารางวัลนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ XO เป็นรางวัลของทุกคนในบริษัทที่มุ่งมั่นร่วมใจขับเคลื่อนให้องค์กรให้เป็น Employer of choice เป็นที่ทำงานที่ทุกคนอยากมาทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในทุกวันและสร้างผลงานที่เหนือกว่าเดิม รางวัลนี้เป็นเครื่องการันตีว่า XO ได้เดินมาถูกทางแล้วในการปรับเปลี่ยนภายในขององค์กรสู่บริษัทที่ให้ความสำคัญกับ “คน” ผู้ที่เป็นหัวใจขององค์กร ภายใต้กลยุธท์หลัก People Excellence ผ่าน Core Value ของบริษัทอย่าง “Work Smart Have fun No Drama”
XO หุ้นซอสกำไรทะลัก Q2/66 โต 124% ประเมิน Q3/66 แรงต่อ 23
XO เชื่อว่าการวัดผลความสำเร็จขององค์กรไม่ได้วัดกันแค่ที่ผลประกอบการทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียว แต่ต้องวัดที่คุณค่าที่องค์กรจะส่งมอบสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆด้วย
XO หุ้นซอสกำไรทะลัก Q2/66 โต 124% ประเมิน Q3/66 แรงต่อ 24
ซึ่งระดับความสุขของพนักงานและความผูกพันธ์องค์กรก็เป็นตัวสะท้อนถึงคุณค่าที่เราส่งมอบแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนสำคัญอย่าง “พนักงาน” ของบริษัทเรา รางวัลนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
Posted on Leave a comment

8.8 นี้ XO ทุ่มจัดงาน Townhall สุดยิ่งใหญกับคอนเซป XO Level up ที่มาควบคู่ตีม อวกาศ สุดเท่

8.8 นี้ XO ทุ่มจัดงาน Townhall สุดยิ่งใหญกับคอนเซป XO Level up ที่มาควบคู่ตีม อวกาศ สุดเท่ 25
8 สิงหาคม 2566 ที่ ผ่านมาบริษัท Exotic food Thailand ได้มีการจัดงาน Townhall ณ โรงแรม Grande Centre Point Space Pattaya โดยมีพนักงานจากทุกโรงงาน ทุกสาขาเข้าร่วมประมาณ 450 คน ซึ่งผู้บริหารอย่าง คุณคิด จิตติพร จันทรัช และคุณยุ้ย วาสนา จันทรัช ได้มีโอกาสขึ้นพูดคุยกับพนักงานบนเวที พร้อมทั้งได้อัพเดทสถานการณ์และทิศทางในอนาคตของบริษัทให้พนักงานทุกคนรับรู้โดยทั่วกัน โดยการจัดงาน Town hall จัดขึ้นเพื่อต้องการจะให้พนักงานที่เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตได้ทราบถึงคุณค่าของงานที่ทุกคนลงแรงทำออกมาตลอดทั้งปี และยังเป็นการพบปะกับผู้บริการระดับสูง เพื่อถามตอบข้อสงสัย
ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสันทนาการ แจกของรางวัลภายใต้แบรนด์ XO และรางวัลใหญ่คือแจกทองคำให้แก่พนักงาน มูลค่ารวมกว่า 10 บาท โดยกิจกรรมการประกวดที่จัดขึ้นประกอบไปด้วยการประกวดการแต่งกายให้เข้ากับคอนเซปและตีมงาน อย่าง XO Level up ลุยอวกาศ, กิจกรรมการประกาศรางวัล Innovator และรางวัล Best Employee ที่เป็นอีกสีสันโดดเด่นที่ทุกคนตั้งตารอของงาน
นอกการกิจกรรมที่จัดขึ้นแล้ว ยังมีโซนด้านหน้าทางเข้าให้พนักงานสามารถเข้ามาถ่ายรูปเล่นได้ เพราะปีนี้ XO จัดเต็ม ขน Photos Booth มาถึง 2 บูท และยังมีโซนถ่ายวิดีโอแบบ 360 องศา เพิ่มความเก๋ ความคูล ให้เอาไปลงโซเชี่ยลแบบตัวแม่ที่แท้ทรูอีกด้วย ไม่เพียงแต่จะเริ่ดแค่นั้นนะ เรื่องรักโลก เราก็ไม่แพ้ใคร ภายในงานเรามีแจก กระบอกน้ำลาย XO สุดเท่เพียงแค่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน อีกด้วย
เรียกได้ว่า Town Hall ปีนี้จัดเต็มกันทั้งกิจกรรม ของรางวัล การประกวด และโซนถ่ายรูปกันเลยทีเดียว แถมยังจัดงานแบบออฟไลน์ให้หายคิดถึง พร้อมกับมีเซอร์ไพรส์คอนเสิร์ตจากผู้บริหาร โดยนำนักร้องที่มีคุณภาพอย่าง “ออฟ ปองศักดิ์” มาสร้างความบันเทิงภายในงานให้พนักงาน XO อีกด้วย
Posted on

DISC โมเดลการทำงานรุ่นใหม่ เอาใจชาวออฟฟิศแบบตัวแม๊

DISC โมเดลการทำงานรุ่นใหม่ เอาใจชาวออฟฟิศแบบตัวแม๊ 56
DISC โมเดลการทำงานรุ่นใหม่ เอาใจชาวออฟฟิศแบบตัวแม๊ 57
DISC เนี่ยเป็นโมเดลเอาไว้สำรวจตัวเราเองว่าเราเป็นคนแบบไหนในที่ทำงาน ซึ่งมันง่ายต่อการทำความเข้าใจสุด ๆ ลองคิดดูว่าถ้าเราต้องมานั่งจำโมเดลสำรวจตัวเองว่าเราเป็นคนแบบไหนอย่าง MBTI ทั้ง 16 แบบเนี่ยน่าจะไม่รอด เพราะงั้น DISC เลยเป็นทางอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ

โมเดลสำรวจตัวเอง DISC แบ่งคนออกเป็น 4 ประเภทคือ D, I, S, C โดยแต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะในการทำงานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมันก็ไม่ได้มีแบบไหนที่ดีหรือแย่ไปกว่ากัน
DISC โมเดลการทำงานรุ่นใหม่ เอาใจชาวออฟฟิศแบบตัวแม๊ 58
★ ลองมาเริ่มจากอะไรง่าย ๆ ถ้าคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง ใจร้อน ตรงไปตรงมา คิดเร็วทำเร็ว กล้าตรงไปตรงมา เน้นผลลัพธ์ของงานมากกว่าวิธี “คุณคือคนไทป์ D (Dominance) อย่างชัดเจนเลยล่ะ” ซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นในการทำงาน คือ เป็นคนไม่กลัวปัญหา ชอบความท้าทาย กล้าลงมือทำ มีวิสัยทัศน์ มองภาพใหญ่ ๆได้ชัดเจน คล่องแคล่วและจัดการงานได้อย่างรวดเร็ว

แต่เดี๋ยวก่อน คนกลุ่มนี้ก็จะมีข้อเสียของเขาเหมือนกัน คือ พอเป็นคนคิดเร็วทำเร็วแล้วจะจะรู้สึกหงุดหงิดเวลาที่คนอื่นทำตามตัวเองไม่ทัน คิดทำอะไรก็อาจจะมองข้ามดีเทลเล็กๆน้อยๆไป พูดตรงเกินไปจนอาจจะไปกระทบความรู้สึกเพื่อนร่วมงานเอาได้
DISC โมเดลการทำงานรุ่นใหม่ เอาใจชาวออฟฟิศแบบตัวแม๊ 59
★ ส่วนถ้าคุณเป็นคนที่ Extrovert แบบจัดจ้าน เรียกได้ว่าเป็นส.ส.ในวงการทำงานแล้วล่ะก็ ใช่เลย! “คุณคือคนในไทป์ I (Influence)” โดยกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ชอบการพูดคุยมาก ร่าเริงสนุกสนาน มองโลกเชิงบวก เลยทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานน่าสนุกขึ้น

และเนื่องจากเป็นมนุษย์ที่เฟรนลี่สุดเหวี่ยง จุดเด่นเวลามีคนไทป์นี้อยู่ในที่ทำงานคือ บรรยากาศในการทำงานจะสนุกเพิ่มขึ้นแบบ 300% เรียกได้ว่านอกจากมาทำงานแล้วยังจะได้ความรู้เรื่องสังคมการทำงานเพิ่มขึ้นแน่นอน แต่เดี๋ยวก่อน บางทีการมีกิจกรรมสังคมมากเกินไปก็อาจจะทำให้ไม่งานคืบหน้า เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมแบ่งเวลาเม้าท์มาทำงาน เอ้ย! แบ่งเวลาทำงานไปเข้าสังคมดีๆล่ะ
DISC โมเดลการทำงานรุ่นใหม่ เอาใจชาวออฟฟิศแบบตัวแม๊ 60
★ แต่ถ้ารู้สึกว่า 2 ไทป์ที่ผ่านมายังไม่ใช่ตัวเองมาลองดูอันนี้กันจ้า ไทป์ S (Steadiness) กลุ่มนี้ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่สุขุมนุ่มลึก ใจเย็น เป็นผู้ฟังที่ดี รักการทำงานแบบพี่น้อง(ที่ไม่ใช่ กาสะลอง ซ้องปีปอะนะ) ไม่ชอบความขัดแย้ง มีหลักการและรอบคอบสุด ๆ

ซึ่งพอเป็นคนที่ใจเย็น ยอมคนแล้วเนี่ย ปัญหาที่มักพบเจอในคนกลุ่มนี้ก็คือจะชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเอง ไม่ชอบบอกใคร อ่อนไหวต่อความรู้สึกง่าย ขี้เกรงใจ ไม่ชอบอะไรที่เปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็ว เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะรักสันติเป็นพิเศษนะจ้ะ
DISC โมเดลการทำงานรุ่นใหม่ เอาใจชาวออฟฟิศแบบตัวแม๊ 61
★ ส่วนนี่กลุ่มสุดท้ายเลย “กลุ่ม C (Conscientious)” เป็นกลุ่มที่ชอบมากเรื่องการวางแผน แผนเป๊ะ มีแผนซ้อนแผน เจ้าระเบียบ ทำตามขั้นตอน หนึ่ง สอง สาม สี่ มีตรรกะ มีมาตรฐานสูง มีเหตุผล เน้นความถูกต้องแม่นยำ ซึ่งคนกลุ่มนี้จะมีจุดเด่นตรงที่มักจะมุ่งเน้นด้านคุณภาพ ความถูกต้อง ความละเอียดถี่ถ้วน เก็บตกรายละเอียดเก่งม๊าก

แต่ถึงอย่างนั้นการที่เป็นคนเจ้าระเบียบเป็นนักวางแผนมันอาจจะทำให้ดูกลายเป็นคนขี้ระแวง ไม่ค่อยไว้ใจใคร อ่อนไหวง่าย ยึดติดกับขั้นตอนและวิธีการ ไม่ชอบรับความเสี่ยง ชอบทำงานคนเดียว ชอบถามคนอื่นมากจนอาจจะทำให้รู้สึกว่ากำลังจับผิดคนนั้นอยู่นั่นเอง
. . . . . . . . . . . .
และทั้งหมดนี้คือตัวตนของคนแต่ละประเภทในที่ทำงาน ซึ่งในคน ๆ เดียวกันสามารถมีไทป์ทั้ง 4 ไทป์ได้ แต่จะมีไทป์หลักที่โดดออกมาเลยว่าเราเป็นคนที่เอนไปในไทป์ไหน และแน่นอนว่าการเป็นตัวเรา ความคิด ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปได้ตามสภาพสังคมเสมอ วันนี้อาจจะเป็นนักวางแผนแต่ถ้าอยู่ในสภาพสังคมที่ทำงานแบบเร่งรีบ คิดเร็วทำเร็วก็อาจจะเปลี่ยนลักษณะการทำงานของเราไปเป็นขั้วตรงข้ามอย่างไทป์ D ได้เลย
เพราะฉะนั้นแล้วเราควรศึกษาว่าเราเป็นคนแบบไหน เพื่อนร่วมงานเราเป็นคนแบบไหนจะได้รู้วิธีการจัดการตัวเองและรับมือกับเพื่อนร่วมงานที่มีทั้งไทป์แบบเดียวกับเราและแตกต่างจากเราอย่างมีความสุข ซึ่งการสำรวจตัวเองด้วยโมเดล DISC สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการเข้าไปทำแบบทดสอบออนไลน์ เพียงแค่นี้เราก็จะรู้แล้วว่าเราเป็นคนแบบไหนและผสมกับไทป์ไหนบ้าง การทำงานจะได้ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบ Work Smart, Have Fun, No Drama เหมือนชาว XO นะจ้ะ
Posted on

มาแล้วกับกิจกรรม Best Employee เฟ้นหาผู้ที่มี DNA XO !!

มาแล้วกับกิจกรรม Best Employee เฟ้นหาผู้ที่มี DNA XO !! 62
ตลอดช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาชาว XO ได้ร่วมโหวตเพื่อเฟ้นหาหนุ่มสาวชาว XO ที่มี DNA Work Smart, Have Fun หรือไม่ว่าจะเป็น No drama อยู่ในตัว ซึ่งผู้เข้าชิงแต่ละคนที่คัดสรรมาก็มีแต่ตัวเต็งที่ เรียกได้ว่าทำเอา Voter หลายคนหนักใจ แต่ไม่ว่ามงจะลงหัวใคร ก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีสุด ๆ
มาแล้วกับกิจกรรม Best Employee เฟ้นหาผู้ที่มี DNA XO !! 63
โดยปีนี้กลับมาอีกครั้งกับ 21 รางวัลใหญ่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ Work Smart, Have Fun, No drama แล้วยังแบ่งเป็นประเภทสำหรับพนักงานที่ทำงานไม่ถึง 2 ปี กับพนักงานที่ทำงานเกิน 2 ปี!! เท่านั้นยังไม่พอ เรายังมีอีก 2 รางวัลพิเศษ คือรางวัล XO DNA ซึ่งเป็นรางวัลของหนุ่มสาวที่รวม Core Value ของบริษัทเอาไว้ในตัวเอง
การจัดประกวด Best Employee แท้จริงแล้วจัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาบุคคลที่เป็นแบบอย่างในการทำงานของ XO รวมถึงเป็นการให้ขวัญกำลังใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพเอาไว้ให้เป็นไปตาม DNA XO ที่ว่า Work Smart, Have Fun, No drama นั่นเอง
Posted on

ตอกย้ำความสำเร็จของ XO ด้วยรางวัล “Best Public Company of the Year 2023”

ตอกย้ำความสำเร็จของ XO ด้วยรางวัล “Best Public Company of the Year 2023” 64
ตอกย้ำความสำเร็จของ XO ด้วยรางวัล “Best Public Company of the Year 2023” 65
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 คุณจิตติพร จันทรัช กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ได้ขึ้นรับรางวัล บริษัทยอดเยี่ยมประจำปี 2023 (Best Public Companies of Year 2023) ในงาน Money & Bank Awards 2023 ที่จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร โดยคัดเลือกจากการจัดอันดับ 300 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยมในแต่ละอุตสาหกรรม
ซึ่งการรับรางวัลในครั้งนี้ นับว่าเป็นการตอกย้ำความสำเร็จ และความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารของบริษัท XO ได้เป็นอย่างดี
ตอกย้ำความสำเร็จของ XO ด้วยรางวัล “Best Public Company of the Year 2023” 66
ตอกย้ำความสำเร็จของ XO ด้วยรางวัล “Best Public Company of the Year 2023” 67
ตอกย้ำความสำเร็จของ XO ด้วยรางวัล “Best Public Company of the Year 2023” 68
ตอกย้ำความสำเร็จของ XO ด้วยรางวัล “Best Public Company of the Year 2023” 69
Posted on

XO Innovator Awards 2023

XO Innovator Awards 2023 70
XO Innovator Awards 2023 71
กิจกรรมประจำปีที่ XO ลุกขึ้นมาจัดเพื่อปลุกศักยภาพในตัวพนักงานทุกคน! เพราะในทุกๆการทำงานแน่นอนว่าจะต้องพบกับปัญหา แต่จะดีกว่าไหม ถ้าเราหยิบปัญหามาแก้ไขเพื่อให้ได้ผลดีต่อการทำงานและได้พัฒนาพนักงานไปด้วย เราเลยจัดกิจกรรมสุดเจ๋งนี้ขึ้น เพื่อโชว์ให้เห็นว่าพนักงานของเราก็เจ๋งขนาดไหน
โดยภายในงานประกอบไปด้วยหลายรางวัลและจัดการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ นวัตกรรมด้านประสิทธิภาพ, นวัตกรรมด้านการดูแลพนักงาน และสิ่งแวดล้อม, น้องใหม่ไฟแรง โดยทั้ง 3 ประเภทจะคัดจากการส่งโครงการเข้ามาเพื่อประกวดนำเสนอ ปีนี้แอบกระซิบเลยว่ามีโครงการดี ๆ ปัง ๆ หลายอย่างมากกกกกก
ทาง XO เราถือว่ากิจกรรมนี้เป็นอีกกิจกรรมที่ตอบโจทย์ของพวกเราชาว XO ได้เป็นอย่างดี
XO Innovator Awards 2023 72
XO Innovator Awards 2023 73
XO Innovator Awards 2023 74
XO Innovator Awards 2023 75
XO Innovator Awards 2023 76
XO Innovator Awards 2023 77
XO Innovator Awards 2023 78
XO Innovator Awards 2023 79
XO Innovator Awards 2023 80
Posted on Leave a comment

XO Welfares and Benefits ปรับสวัสดิการพนักงานใหม่ไฉไลกว่าเดิม!

XO Welfares and Benefits ปรับสวัสดิการพนักงานใหม่ไฉไลกว่าเดิม! 81
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) เจ้าของแบรนด์เครื่องปรุงรสแบรนด์ไทย ที่ฝรั่งต้องมีติดบ้าน ได้พัฒนา ปรับปรุงสวัสดิการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานผลักดันสร้างสรรค์ผลงานที่ดี และเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน จึงถือโอกาสรีวิวสวัสดิการให้ตอบโจทย์กับความต้องการของพนักงาน โดยมีอะไรบ้างไปดูกัน
XO Welfares and Benefits ปรับสวัสดิการพนักงานใหม่ไฉไลกว่าเดิม! 82
Posted on Leave a comment

XO กับการแสดงสินค้าสุดยิ่งใหญ่ ในงาน Thaifex Anuga Asia 2023

XO กับการแสดงสินค้าสุดยิ่งใหญ่ ในงาน Thaifex Anuga Asia 2023 83
จากที่ XO ไปร่วมงานมหกรรมอาหาร และการจัดแสดงสินค้า หรือ Thaifex Anuga Asia 2023 ที่ผ่านมา XO ได้นำ 2 แบรนด์ใหญ่ อย่าง ExoticFood และ Flying Goose มาร่วมออกบูธ ทั้งยังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลากหลาย เช่น Green Curry, Red Curry, Yellow Curry และซอสศรีราชา รสชาติใหม่อย่างกิมจิ ยุสุ โคโคนัท
ไม่เพียงเท่านั้นยังมีการพาชมโรงงานผ่าน Virtual Tour เพื่อให้เห็นถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความใส่ใจในทุก ๆ ขั้นตอนการดำเนินงานของ XO
XO กับการแสดงสินค้าสุดยิ่งใหญ่ ในงาน Thaifex Anuga Asia 2023 84
XO กับการแสดงสินค้าสุดยิ่งใหญ่ ในงาน Thaifex Anuga Asia 2023 85
XO กับการแสดงสินค้าสุดยิ่งใหญ่ ในงาน Thaifex Anuga Asia 2023 86
XO กับการแสดงสินค้าสุดยิ่งใหญ่ ในงาน Thaifex Anuga Asia 2023 87
XO กับการแสดงสินค้าสุดยิ่งใหญ่ ในงาน Thaifex Anuga Asia 2023 88
XO กับการแสดงสินค้าสุดยิ่งใหญ่ ในงาน Thaifex Anuga Asia 2023 89
XO กับการแสดงสินค้าสุดยิ่งใหญ่ ในงาน Thaifex Anuga Asia 2023 90
XO กับการแสดงสินค้าสุดยิ่งใหญ่ ในงาน Thaifex Anuga Asia 2023 91